Recept

V tomto článku najdete praktické informace o receptu:

1. Co je to recept?
2. Jak dlouho je recept platný?
3. Co recept říká?
4. Často uváděné zkratky

1. Co je to recept?

   Recept znamená lékařský předpis. Recept je úřední listina, která pacienta, jemuž je vydána, opravňuje k vyzvednutí předepsaného léku v lékárně. Pro lékárníka předpis znamená žádost o vydání předepsaného léku dle pokynů lékaře: je na něm pro něj uvedena léková forma, počet balení, počet tablet v balení apod. Lékárníkem vydaný lék pak obsahuje srozumitelný a jasný návod k použití. Na jednom „receptovém formuláři" mohou být napsány recepty na nejvýše 2 různé léky. Kromě lékaře, který recept předepsal, příp. lékárníka, který lék vydává, není žádná další osoba oprávněna na recept cokoli dopisovat nebo měnit!

 

2. Jak dlouho je recept platný?

  Recept je platný týden. Je-li posledním dnem platnosti den pracovního klidu, pak je předpis platný ještě následující pracovní den.

     
 

3. Co recept říká?

Obsahuje záhlaví s evidenčními čísly a kódem Vaší pojišťovny.   

Dále uvádí osobní údaje nemocného, tj. pro koho je lék předepsán (příjmení, jméno, adresa bydliště nemocného, číslo pojištěnce = rodné číslo).

Vlastní recept je uveden zkratkou:
1. Rp. = vezmi
2. pod ní uvádíme složení léku

 • název léku (např. Léčivin - pozn.: jedná se o smyšlený lék)
 • sílu léku, tj.
  - v tomto případě množství účinné látky v 1 tbl. (např. 500 mg),
  - v případě inhalačních suspenzí množství účinné látky v 1 dávce
  - příp. množství léku (ml, počet tablet) v jednom balení     
 • lékovou formu (tbl. jako tablety)     

3. pod ní je uveden stručný pokyn, kolik originálních balení má lékárník vydat (v našem případě jedno originální balení).


4. následuje tzv. Signatura, což je pro pacienta nejdůležitější část předpisu, proto je psána česky. Musí být pro pacienta přesným a srozumitelným návodem, jak užívat daný lék, tj.:

 • v jaké dávce
 • jak často
 • jakým způsobem
 • např.: 1 tabletu ráno a večer.


5. nesmí chybět datum, razítko zdravotnického zařízení, jmenovka lékaře a jeho vlastnoruční podpis

 

 

 

 


6. U jednotlivých léků je lékařem zatrženo, zda je lék hrazen zcela pojišťovnou (I), nebo si pacient na lék připlácí (C), či dokonce celý lék hradí nemocný sám (P).

4. Často uváděné zkratky

 

ad us. ext. - ad usum externum – pro vnější užití    
ad us. int.- ad usum internum – pro vnitřní užití    
amp. – ampulla – ampulka    
aq. dest. – aqua destillata – destilovaná voda    
aq. pro inj. - aqua pro injectione – voda na injekci    
cps. – capsula - tobolka    
exp. orig. – expeditio originalis – originální balení    
gtt. – gutta – kapka    
inf. – infusum – nálev    
inj. – injectio – injekce    
i.c. – intracutanus – podkožní    
i.m. – intramuscularis – nitrosvalový    
i.v. – intravenosus – vnitrožilní    
mix. – mixtura – směs    
ophthalm. – ophthalmicus – oční    
pastil. – pastilli – pastilky    
p.o. nebo peroral. – peroralis – perorální – užívaný ústy    
pro adult. – pro adultis – pro dospělé    
pro inf. – pro infantibus – pro děti    
plv. – pulvis – prášek    
rp. – recipe – vezmi    
sir. – sirupus – sirup    
sol. – solutio – roztok    
spec. – species – čaj    
spir. – spiritus – líh    
supp. – suppositoria – čípky    
susp. suspensio – suspense    
tbl. – tabulettae – tabletky    
tinct. – tinctura – tinktura    
ung. – unguentum - mast