Pro lékaře

Pro lékaře:

Do budoucna chystáme na tomto místě možnost stažení publikací a další textů pro zaregistrované lékaře. Rovněž budeme zaregistrovaným lékařům zasílat aktuální informace, týkající se výzkumu, diagnostiky a léčby v jednotlivých oborech.

Pro praktické lékaře:

Abychom co nejlépe reagovali na Vaše potřeby, napište nám, prosím, zcela anonymně, jakou informační podporu byste ve své práci nejvíce uvítali?


  • Nejvhodnějším zdrojem informací jsou pro mě (klikněte na příslušné políčko):
    Stručné texty s praktickými informacemi zaměřené na péči v první linii, a to zejména z těchto oborů (vypište, prosím, např. hepatologie, kardiologie apod.):

    Podrobněji probraná problematika z těchto oborů (vypište, prosím):


  • Prohlédněte si, prosím, uvedený dotazník anamnézy, předávaný pacientovi k domácímu vyplnění. Uvítali byste tento dotazník i pro jiná onemocnění než jaterní?
    NE
    ANO - Vypište, prosím, pro která:

Děkujeme za cenné informace.