Preventivní prohlídky

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. Zdravotní pojišťovny hradí široké spektrum zákonem stanovených preventivních prohlídek, které umožní:

        -    uklidnit Vaše případné obavy o zdraví
        -    odhalit včas závažná onemocnění a zlepšit tak vyhlídky na úspěšnou léčbu

Proto neváhejte využít následující nabídky preventivních prohlídek:


1. Preventivní prohlídky pro dospělé
2. Preventivní prohlídky u zubního lékaře
3. Preventivní prohlídky u ženského lékaře
4. Preventivní péče o děti


1. Preventivní prohlídky pro dospělé

Plně hrazeno je:

1.    Celkové vyšetření jedenkrát za 2 roky prováděné u praktického lékaře, nezávisle na tom, 
       zda trpíte nějakými zdravotními obtížemi, či nikoliv. Součástí tohoto vyšetření je:

 • anamnéza, praktický lékař se cíleně ptá na onemocnění v rodině, na Vaše dřívější onemocnění, životní návyky, pracovní prostředí, Vaše předpokládaná zdravotní rizika. V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt onemocnění srdce a cév, výskyt vysokého krevního tlaku, cukrovky, poruch látkové výměny tuků a nádorová onemocnění.
 • kontrola očkování proti tetanu – přeočkovává se 1x za 10 let
 • vlastní vyšetření zahrnuje:
  i. vyšetření kůže a sliznic pohledem (lékař se podívá do úst, na spojivky apod.)
  ii. vyšetření štítné žlázy a hlavních skupin uzlin pohmatem
  iii. vyšetření srdce a plic poklepem a poslechem, lékař spočítá tep a změří krevní tlak
  iv. vyšetření břicha, bolestivosti v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách
  v. zjištění váhy a výšky
  vi. orientační vyšetření zraku a sluchu
 • povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, zahrnující vyšetření moči, konečníku, varlat a prsů, spolu s poučením o nutnosti a způsobu  samovyšetřování
 • dle potřeby návrh a zajištění další odborné péče
2.    Vyšetření EKG jedenkrát za 4 roky od 40 let věku.
3.    Vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi, a to v 18, 40, 50 a 60 letech věku.
4.    Kontrola hladiny cukru v krvi jedenkrát za 2 roky od 45 let věku.
5.    Preventivní vyšetření stolice na přítomnost krve se provádí v intervalu 2 let od 50 let věku. 
       Toto vyšetření je velice přínosné, protože může včas odhalit počáteční stadia rakoviny 
        tlustého střeva a konečníku.

6.    U žen ve věku od 45 do 69 let praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech
        provedeno mamografické vyšetření. Pokud se tak nestalo, doporučuje jeho provedení na 
        některém z akreditovaných pracovišť. V případě, že žena již vyšetření v období kratším než
        dva roky absolvovala a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje.


2. Preventivní prohlídky u zubního lékaře

Jsou hrazeny 2x za rok. První návštěva zubního lékaře by neměla proběhnout později než ve 2 a půl letech věku (nejlépe však dříve). Zahrnuje odebrání anamnézy, vyšetření stavu chrupu a přilehlých partií, nácvik hygieny dutiny ústní, příp. stanovení další stomatologické péče.

3. Preventivní prohlídky u ženského lékaře

Provádí se počínaje 15. rokem věku každý rok. Jejím účelem je včasné zjištění všech odchylek od normy. Zahrnuje:

        a.    odebrání anamnézy
        b.    vlastní vyšetření (pohledem, pomocí zrcadel, pohmatem dle uvážení lékaře)
        c.    dle potřeby odběr na mikrobiologické a cytologické vyšetření
        d.    vyšetření prsů, nácvik samovyšetření, u žen ve věku 45-69 let doporučení
                mamografického vyšetření

        e.    dle potřeby návrh a zajištění další odborné péče

4. Preventivní péče o děti

Pro specifičnost a náročnost dětské problematiky bude kapitola již brzy zpřístupněna na jiných www stránkách.