Anonymní dotazník

Projekt Rodinný lékař
Rodinný lékař je prakticky zaměřený informační projekt o zdraví, určený veřejnosti. Aby byl
Vaším skutečným průvodcem, který Vám poradí, co dělat v danou chvíli, neobejde se bez Vaší
pomoci.

 

 

Jak nám můžete pomoci?

 

 

Odpovězte nám, prosím, následující dotazy. Klikněte na políčko u odpovědí (někdy je možno volit více než jednu), které nejvíce odpovídají Vašemu názoru.
Dotazník je anonymní.


1. Jak často jste byl(a) během posledního roku nemocný?
vůbec
maximálně 2x
maximálně 5x
více než 5x

2. O jaké onemocnění se většinou jednalo?
nachlazení, rýma, chřipka
jiné (uveďte, prosím, jaké):
       

3. Trpíte nějakým chronickým onemocněním, tj. vyžadujícím dlouhodobou léčbu?
NE
ANO (zaškrtněte jakým):
vysoký krevní tlak
srdeční selhání
selhání ledvin
cukrovka
zvýšený cholesterol
onemocnění jater a žlučových cest
vředová choroba
revmatizmus
osteoporóza
zvětšená prostata
jiné (uveďte, prosím, jaké):
       

4. Odkud nejčastěji čerpáte informace o zdraví?
u lékaře
z časopisů
z letáků v lékárně a čekárnách
z přednášek o zdraví či nemoci
od známých
na internetu
jinak (uveďte, prosím, jak):
       

5. Jaký typ zdravotní informace nejvíce oceníte?
podrobný článek o onemocnění
podrobné ústní sdělení o onemocnění
stručnou, jasnou, výstižnou radu
jiný (uveďte, prosím, jaký):
       

6. Jaké informace postrádáte?


7. Jaký způsob získávání informací o zdraví Vám nejvíce vyhovuje?
vyslechnutí názoru lékaře
přečtení informací v klidu doma
účast na přednáškách se zdravotní tématikou
jiný (uveďte, prosím, jaký):
       

8. Máte připojení na internet?
NE
ANO, a to:
v práci i doma
pouze v práci
pouze doma

9. Kolik je Vám let?
méně než 20 let
20–35 let
36–50 let
51–75 let
více než 75 let

10. Vaše dosažené vzdělání?
základní
střední odborné bez maturity
úplné střední vzdělání
vysokoškolské

Děkujeme za vyplnění.