Kam mohu přímo

Každý dospělý člověk, tj. od 18 let věku, by měl mít vybraného svého ošetřujícího lékaře se specializací praktický (všeobecný) lékař, u kterého je registrován.
K tomuto lékaři se primárně obracíme s téměř všemi typy zdravotních problémů. Praktický lékař buď problém vyřeší sám, nebo navrhne další diagnostický postup a odešle nás k příslušnému specialistovi, do jehož kompetence řešení problému spadá.

Výjimkou jsou pouze situace, kdy máme zdravotní potíže, příp. potřebujeme radu, vyšetření v oborech spadajících do kompetence následujících specialistů. K nim se můžeme objednat přímo, bez doporučení praktického lékaře.

Jedná se o tyto:

1.    gynekolog a porodník
2.    stomatolog (zubní lékař)
3.    psychiatr
4.    neurolog